دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

متن آهنگ پا مامله رادوچی

شبا میشینیم پا مامله
کشا تو جیبامون حاضره
منو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله
سری منظره فلاپ بشه
دوچی دوتا توله سایدشه
مارو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله

 

Mamele Radochi Lyrics

پا مامله میشینمو دستا نی بد نه
میندازن این چُیلا خونم ١٠ تایی لنگر
دوچی میده پک تو شهر اربابی هر شب
تنها رو میزم مهم نی چنتایین اصلا
یادم میاد سالای قبل
تو تهرون بالای شهر
میکردیم کارای بد
هست هنو جا پایه من
فک کردن خبریه دورشدیم خوب تا ما یکم
تو هنوز اول راهی ما رفتیم مرحله بد

شبا میشینیم پا مامله
کشا تو جیبامون حاضره
منو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله
سری منظره فلاپ بشه
دوچی دوتا توله سایدشه
مارو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله

تکست آهنگ مامله رادوچی

بیداریم تا سر صب
دستم پِر اسه همه قفل
دوچی دراورده تهشو
هرکی میاد اینجا باید باشه دست پر
بیبین کانابیز تو پکه
کارا هندل
با مالی رو برفه
کردیم شب ریو
تو ام نگو **** کارات مث ماعه بسه
میخوان مدل ماشن خوب همه تو این شهر حیف
دوچی فوعگو
لش توله روی مُبل
بستیم روی برد
کش توی کوله پر
میدم به این چُیله یه شات از رو دود جوینت

شبا میشینیم پا مامله
کشا تو جیبامون حاضره
منو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله
سری منظره فلاپ بشه
دوچی دوتا توله سایدشه
مارو نمیگیره جاذبه
داری کلی با ما فاصله

لیریکس آهنگ مامله (معامله) رادوچی

میزنیم قهقهه *** کارت مسخرس
ببیی بهتره بری فوری تویه مزرعت
خفشو حرف نزن درباره شهرکم
حتی تو لندن چویل تو کفه لحنم
دوری فقط بکن بای بای بم
نکن زیادی صحبت
میده رایمام جر
اینجا ٢٤ی رو ترک
بیتا سیکو گنگ
میسابیم صبحم
زیادی خلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *